Extra algemene voorwaarden inzet HighSpeed Frees

  1. Werken met de HighSpeed frees is weersafhankelijk. Indien het regent, sneeuwt of vriest moeten de werkzaamheden worden uitgesteld.
  2. Er moet voldoende parkeergelegenheid bij de werkplek/locatie zijn voor onze bestelbus en de benodigde apparatuur, slangen en kabels.
  3. De leidingen op de werkplek/locatie waar de HighSpeed frees gebruikt gaat worden dienen niet vervuild en in goede staat te zijn. De leidingen moeten hun originele vorm hebben, zonder gaten zijn, niet vernield en zeker niet aangetast zijn door ouderdom.
  4. In onvoorziene situaties die impact hebben op de werkzaamheden heeft Peter Kuil Reinigingsservice het recht om het werk op te schorten c.q. stil te leggen totdat met de opdrachtgever overleg is geweest over de te nemen vervolgstappen. De meer-uren of extra kosten e.d. die hierdoor ontstaan zijn voor rekening van de opdrachtgever.
  5. Wanneer er door uitvoering van de werkzaamheden schade ontstaat die redelijkerwijs niet voorkomen had kunnen worden zijn de kosten voor schade voor rekening van de opdrachtgever. De meer-uren of extra kosten e.d. die hierdoor ontstaan zijn voor rekening van de opdrachtgever.
  6. Wanneer het reinigen met de HighSpeed Frees niet lukt of het reinigen kan, om welke reden dan ook geen doorgang vinden, dan ligt de aansprakelijkheid voor eventueel extra (breek) werk niet bij Peter Kuil Reinigingsservice. De meer-uren of extra kosten e.d. die hierdoor ontstaan zijn voor rekening van de opdrachtgever.
24/7 bereikbaar